Sharing OUR thoughts - Uagut eqqarsaatsitsinnik avitsineq

Sharing OUR thoughts

Uagut eqqarsaatsitsinnik avitsineq

Dele vores tanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilisimasat isumassarsiorfissallu nittartakkami maaniittut siunertat inatsisinik eqquutsitsisut iluanni tamani akeqanngitsumik atorneqarsinnaapput.

Niuernermilli siunertaqarluni sunulluunniit atorneqarnissaat inerteqqutaavoq.

Qularnartoqarpat – attavigitigut.

 

 

Sammisat Thinkinummut tunngasut tamaasa pillugit, Kalaallit Nunaanni nunanilu allani saqqummiisarpugut, pikkorissartitsisarluta kiisalu nakkutilliisarluta. Tunuliaqutarput, pingaartitagut aamma sullissinerput kiisalu attaveqaatigut pikkorissut pillugit suliffeqarfitta nittartagaani www.tatitussuseq.org-imi paasisaqarnerusinnaavutit

 

 

Thinkinuk Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik, Naalakkersuisut suleqatigalugit ineriartortinneqarpoq.

 

 

Oqaluttuat immiussat Kalaallisoortut isiginnaartitsisartumit erinarsortartumillu Kimmernamit oqaluttuarineqarput. Paasisimasaqarnera tusarnersumillu oqaluttuarnera pillugu qutsavigigaarparput.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thinkinuk Atortussat aaneqarsinnaasut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viden og inspiration fra denne webside kan frit bruges af alle indenfor lovlige formål.

Det er dog ikke tilladt, i nogen form, at anvende det til kommercielle formål.

I tvivlstilfælde – kontakt os venligst.

 

 

Vi afholder foredrag, kurser og supervision om alle emner, der relaterer sig til Thinkinuk, i Grønland og andre lande. Du kan læse mere om vores baggrund, vores værdier og service, og vores professionelle netværk på vores virksomheds hjemmeside www.tatitussuseq.org

 

 

Thinkinuk udvikles i samarbejde med Departementet for Sundhed, Naalakkersuisut.

 

Vi samarbejder med universiteter i Danmark, England & Italien

 

Historie lydfilerne på Grønlandsk er indtalt af skuespiller og sanger Kimmernaq. Vi takker hende varmt for hendes indsigt og smukke indtaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thinkinuk Materialer til download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The knowledge and inspiration presented on this website and in our materials is free to use by anybody for legitimate purposes.

However - The material must not, in any form, be used for commercial purposes.

In case of doubt please contact us.

 

 

We hold lectures, courses and supervision about all subjects related to Thinkinuk in Greenland and other countries. You can read more about our background, our values & services, and our professional network on our company website www.tatitussuseq.org

 

 

Thinkinuk is developed in cooperation with the Department for Health, Government of Greenland.

 

We cooperate with universities in

Denmark, UK & Italy.

 

 

The story soundtracks in Greenlandic have been recorded by actor and singer Kimmernaq. We thank her for her insight and beautiful recording!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thinkinuk Materials for download

 

 

 

 

 

Atuakkiaq - Bøger - Books

 

Atuakkat paasisassartai /pisiarinissaat pillugit tuukkit

Tryk på bøgerne for info/køb

Press the books for info/purchase

 

Tunngavigisaq ilisimatusarnerlu

 

Thinkinummiipput ilisimasat isumassarsiorfiusinnaasullu ulluinnarni atorneqarsinnaasut, qanoq eqqarsartariaaseqarnitsinnik, imminullu immitsinnullu paariniarluta qanoq eqqarsaatigut atorsinnaanerigut – pingaartumik inuunermi artorsarfitsinni. Thinkinuk inunnit tamanit atorneqarsinnaavoq - 5-6-inik ukiulinnit qummullu – inunnit nalinginnaasunit inunnillu sullissisunit - nammineq aamma sullissinermi – piffissami aaqqissuussaanermilu sinaakkutit suulluunniit iluanni.

 

Aaqqissuussaq neuro-kognitivimik ilisimatusarnermit – pingaartumik eqqarsartariaatsimik ilisimatusarnermi akuerineqarnikumik tunngaveqarpoq. Eqqarsartariaatsimi pineqarput nammineq allallu eqqarsaataat pillugit eqqarsarsinnaaneq (meta-kognition). Nakorsaaserinermi tarnikkut ilisimatusarnermi Borderlinemik nappaatilinnik (imminut toqunnissamut aarlerinaateqarnerusunik) eqqarsartariaatsikkut tunngaveqartumik sakkortuumik sungiusaanerup takutippaa (ukiuni 5-8-ni malinnaaviginninnerup), imminut toqoriaraluarnerit 10-riaammik, peqqinnissaqarfimmi sullissinermik atuineq 30-mik kiisalu nakorsaatinik atuineq 100-riaammik annikillisinneqarsinnaasut (Fonagy naleqqiussani takuuk).

 

Thinkinuk nunarsuarmi eqqarsartariaatsikkut tunngaveqartumik pilersaarutaavoq, tarnip pissusilerinerup avataani – eqqarsartaatsikkut peqqissuunissamut atatillugu - nalinginnaasumik atorneqarsinnaasoq ineriartortitaq siulleq.

 

Thinkinuk www.thinkinuk.com-imi akeqanngitsumik iserfigineqarsinnaavoq.

 

Aaqqissuussaq nakorsaanermit Poul Lundgaard-imit Aarhus Kommunemi 0’ikkunni Robustheds-programmimik taallugu ineriartortinneqarpoq. Kalaallit Nunaanni siusinnerusukkut Tatitussusermik taaguuteqarpoq. Qallunaatoortaa www.robusthed.dk-miippoq. Aaqqissuussaq Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi, Englandimi, Italiami Grækenlandimilu atorneqarpoq. Aaqqissuussaq aamma maanna Sverigemi Hollandimilu aallartisarneqarpoq. Aaqqissuussaq ilisimatusarnikkut suliani nunani arlalinni nalilersorneqarpoq (naleqqiussani takuuk).

 

2017-imi atuagaq Meeqqat inuusuttullu inuuneranni tatitussuseq saqqummerpoq, tassani Danmaerkimi Kalaallillu Nunaanni suliaqartut arlallit aaqqissuussamik ulluinnarni atuinermik misilittakkatik oqaluttuaraat. 2018-imi Tatitussusaq pillugu atuakkap nunani tamalaani immikkoortortaa saqqummerpoq.

 

Thinkinuk/Tatitussusermi aaqqissuussami oqaluttuaaqqat qitiupput, taakku eqqarsaatit suunerannik eqqarsaatsigullu qanoq atortarnerigut – ilumoorsaarnermi nuannisarnermilu tunngapput. Oqaluttuat taakku (allanngortilaarlugit) oqaluttuallu nutaat arlallit, atuakkami immikkut ittumi saqqummerput – Eqqarsaatit Illuat.

Thinkinuk

 

Baggrund & forskning

 

Thinkinuk er viden og inspiration i hverdagshøjde om, hvordan vi tænker, og hvordan vi kan bruge vores tanker til at passe på os selv og hinanden - især, når livet er svært. Thinkinuk kan bruges af alle mennesker - fra 5-6 års alder og opefter - lægfolk og fagpersoner - privat og professionelt - indenfor enhver tidsmæssig og organisatorisk ramme.

 

Programmet bygger på anerkendt neuro-kognitiv forskning - især mentaliserings-forskning. Mentalisering dækker over evnen til at tænke tanker om egne og andres tanker (meta-kognition). Klinisk psykiatrisk forskning med intensiv mentaliserings-baseret træning af patienter med Borderline (som har stærkt forhøjet selvmordsrisiko) har vist (5-8 års opfølgning), at selvmordforsøg kan reduceres med en faktor 10, forbrug af sundhedsydelser med en faktor 30, og medicinforbrug med en faktor 100 (se Fonagy i referencelisten).

 

Thinkinuk er det første mentaliserings-baserede program i verden, der er udviklet til generel anvendelse uden for psykiatrien - i forhold til mental sundhed.

 

Thinkinuk er frit tilgængeligt på www.thinkinuk.com.

 

Programmet er udviklet af overlæge Poul Lundgaard i Aarhus Kommune i 0’erne under navnet Robustheds-programmet. Den danske udgave findes på www.robusthed.dk . Programmet anvendes i Grønland, Danmark, England, Italien og Grækenland. Programmet er aktuelt også under opstart i Sverige og Holland. Programmet vurderes i forskningsprojekter i flere lande (se referencelisten).

 

I 2017 udkom bogen Robusthed i børn og unges liv, hvor en række fagpersoner fra Danmark og Grønland fortæller om deres praksiserfaringer med programmet. I 2018 udkom en udvidet international udgave af Robusthedsbogen.

 

Et centralt element i Thinkinuk/Robusthedsprogrammet er små historier, som handler om, hvad tanker er, og hvordan vi bruger vores tanker – til alvor og til sjov. Disse historier (i let omskrevet form) plus en række nye historier, er udkommet i en særskilt bog - Tankernes Hus.

 

 

 

 

Thinkinuk

 

Naleqqiussat

Referencer

References

 

Background & Research

 

Thinkinuk is knowledge and inspiration in daily language about how we think and how we can use our thoughts to take care for ourselves and others

- especially when life is hard.

 

Thinkinuk can be used by anyone - from 5-6 years old and up - lay people and professionals - privately and professionally - within any frame of time and organisation.

 

The Thinkinuk program is based on recognized neuro-cognitive research - especially mentalising research. Mentalising is the ability to think about your own thoughts and the thoughts of other people (also called meta-cognition). Psychiatric research with intensive mentalisation-based training of patients with borderline personality disorder (who have greatly increased suicide risk) has documented (5-8 year follow up) that suicide risk can be reduced by a factor 10, use of health care services by a factor 30 and medicine consumption by a factor 100. (se Fonagy in the reference list).

 

Thinkinuk is the first mentalisation-based program in the world which has been developed outside psychiatry for mental health in general.

 

The Thinkinuk program is freely available on www.thinkinuk.com

 

The program has been developed by Chief Physician Poul Lundgaard in Denmark under the title - The Robustness Program.

The danish version is forund on www.robusthed.dk.
The program is used in Greenland, Denmark, UK, Italy and Greece.

The program is currently starrting up in Sweden and Holland.

The program is subject to research in several countries.

 

In 2017 a book written by professionals was published. This book describes practical experiences using the program with children and your people in different settings. In 2018 an extended edition was published worldwide by Routledge (see reference list).

 

A central element in the Thinkinuk program is small stories about what thoughts are and how we use our thoughts - seriously and for fun. These stories (in a slightly revised edition) plus a number of new stories has been published in a separate book in Danish.

Thinkinuk

Robusthed DK - Tatitussuseq GL - Resilience UK

 

 • Bateman A, Fonagy P (2008). 8-Year Follow-Up of Patients Treated for Borderline Personality Disorder: Mentalization-Based Treatment Versus Treatment as Usual . Am J Psychiatry;165:631–638.
 • Fogtmann C: Forståelsens Psykologi
 • Lundgaard Bak, P. (2012). “Mentalizing communities for children,” in: Mentalization Based Interventions with Children and Families, eds N. Midgley and I. Vrouva (London: Routledge).
 • Lundgaard Bak, P. (2016). Evaluation of the implementation of the Resilience Program in a Danish prison. State Prison Mid-Jutland Internal Report (in Danish).
 • Lundgaard Bak P., Svendsen K.K., Obel C. (2017). Randomized controlled evaluation of a minimal intervention delivery model for The Resilience Program - a mentalization-based health education program. – in publication…
 • Lundgaard Bak P., Svendsen K.K., Obel C. (2017). Evaluation of a minimal school intervention for The Resilience Program - a mentalization-based health education program. In publication.
 • Lundgaard Bak, P. (2018). Resilience; A practical guide to teamwork with children and adolescents. Routledge.
 • Lundgaard Bak (ed): Robusthed i børn og unges liv. Klim 2017.
 • Midgley N, Vrouva I (eds): Minding the child, Routledge 2012.
 • Valle A, Massaro D, Castelli I, Sangiuliano Intra F, Lombardi E, Bracaglia E and Marchetti A (2016) Promoting Mentalizing in Pupils by Acting on Teachers: Preliminary Italian Evidence of the “Thought in Mind” Project. Front. Psychol. 7:1213. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01213.
 • Wilson P et al: Early intervention in pregnancy with the Resilience Program. Ongoing pilot-project from the Universities of Copenhagen, Aberdeen and Goteborg (personal communication).

 

 

Sumiginnaaneq - Omsorgssvigt - Neglect

 

 • Martin Teicher, Professor i psykiatri med ekspertise i neurovidenskab og børnemishandlings effekt på hjernens udvikling. Harvard Medical School.

 

 

 

Imminut toqunneq - Selvmord - Suicide

 

 • Copying with Suicidal Thoughts:A Survey of personal experience. - Psychiatric services 2016;67:1026-1029;doi:10.1176/appi.ps.201500281
 • AI and Suicide Risk Identification - Evolving Science: Batterham PJ, Ftanou M, Pirkis J, Brewer JL, Mackinnon AJ, Beautrais A, et al. (2015) A systematic review and evaluation of measures for suicidal ideation and behaviors in population-based research. Psychological assessment. 27:(2). pp.501-12.
Just MA, Pan L, Cherkassky VL, McMakin DL, Cha C, Nock MK, et al. (2017) Machine learning of neural representations of suicide and emotion concepts identifies suicidal youth. Nature Human Behaviour.
 • Netflix Drama About Teen Suicide Prompts Related Google Searches. Published online: August 24, 2017. American psychictric association
 • Clustering of Teenage Suicides after Television News Stories about Suicide - The new England journal of medicine. David P. Phillips, Ph.D., and Lundie L. Carstensen, M.S.NEnglJMed1986;315:685-689 September11,1986 DOI:10.1056/NEJM198609113151106
 • Loss of Partner to Suicide Increases Risk of Mental Health Problems, Death. Published online: May 01, 2017. American psychictric association.
 • Sleep Disturbances May Increase Suicide Risk in Young Adults. Published online: August 01, 2017. American psychicric associateion
 • Study Highlights Effective, Low-Cost Suicide Prevention Strategies. Published online: November 16, 2017 American psychicric associateion
 • Envisioning Zero Suicide. Matthew D. Erlich, M.D., for the GAP Committee on Psychopathology
 • 8-Year Follow-Up of Patients Treated for Borderline Personality Disorder: Mentalization-Based Treatment Versus Treatment as Usual. Anthony Bateman, F.R.C.Psych. Peter Fonagy, Ph.D., F.B.A. - The American journal of psychiatry may 2008 volume 165 number 5
 • Suicide attempt and self-mutilation among Turkish high school students in relation with abuse, neglect and dissociation. Psychiatry and Clinical Neurosciences. Volume 57, Issue 1 February 2003 Pages 119–126.

 

 

 

Mind-Body Medicin pillugu ilisimatusarnikkut allakkat - Videnskabelig Litteratur om Mind-Body Medicin - Scientific litterature about Mind-Body medicine

Eqqarsaatsit angakkuaatigalugit & Qaratsami Nakorssaataaniarfik - Tryl med tanker & Hjernens apotek - Magic Thinking & Pharmacy of the Brain

 

 • http://secondopinion-tv.org/episode/mind-body-medicine (2014)
 • Astin JA, Shapiro SL, Eisenberg DM, Forys KL. Mind-Body Medicine: State of the science, implications for practice. J Am Board Fam Pract 2003;16:131-47.
 • Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Mercado AM, Malarkey WB, Glaser R. Slowing of wound healing by psychological stress. Lancet 1995;346(8984):1194-6.
 • Marucha PT, Kiecolt-Glaser JK, Favagehi M. Mucosal Wound Healing Is Impaired by Examination Stress. Psychosomatic Medicine 1998; 60:362-365.
 • Moerman DE. Meaning, Medicine and the 'Placebo Effect'. Cambridge Studies in Medical Anthropology 2002.
 • Moss D, McGrady A, Davies TC, Wickramasekera I. Handbook of Mind-Body Medicine for Primary Care. Sage 2003.
 • Rice BI: Clinical Benefits of Training Patients to Voluntarily Increase Peripheral Blood Flow. The Diabetes Educator 2007;33(3):442-54
 • Rossi EL. The Psychobiology of Gene Expression. Norton 2002
 • Wedhara K, Irwin M. Human Psychoneuroimmunology. Oxford 2005.

Thinkinuk

 

Poul & Louise

Lundgaard